fbpx
Terapia Miłością - "Serce pełne miłości jest początkiem wszystkiego"

O mnie

Witam Cię serdecznie.

Terapia Miłością Bioenergoterapia,coaching, rozwój osobisty, rozwój duchowy

Jestem tutaj aby pomóc Ci znaleźć połączenie z Twoją duszą i Sercem abyś mógł stworzyć szczęśliwe i udane życie. Połączenie w równowadze z umysłem. Pomogę Ci i poprowadzę Cię abyś zdał sobie sprawę z Twojego potencjału i abyś mógł skorzystać z możliwości, które masz w sobie. Możesz stworzyć życie, którego chcesz! ♥♥♥
Twoje życie jest pełne możliwości

Jestem terapeutą, czytam z aury-pola morfogenetycznego, w ciele, na tkance oraz przeszłość i przyszłość widząc,spoglądając na tu i teraz. Praktykuję technikę Serca Energetycznego. To potężna siła. Siła i moc miłości, która pozwala na usuwanie wszelkich lęków, strachu, obaw. Pozwala na pracę w aurze, polu , matrycy energetycznej oraz na komunikację ze Źródłem – Stwórcą. Używam swojej empatii i wrodzonych umiejętności. Wszystko pochodzi z mojego Serca. Jestem pełna zrozumienia, nie oceniam a pokazuję możliwości i drogę. Wybór drogi należy do Ciebie.

Pomagam moim klientom a w trakcie sesji komunikuję się poprzez Serce ze Źródłem . Niekiedy docieramy do najgłębszych zakamarków jestestwa. Wszystko po to aby mogli osiągnąć czystość-pewność-zdrowie i siłę w tej drodze życia tu i teraz. Pomogę Ci odnaleźć prawdziwego siebie abyś mógł rozpocząć życie, w którym zawsze chciałeś żyć. Życie w miłości, zrozumieniu, szczęściu i spełnieniu.

Klienci wybierają pracę ze mną , kiedy są gotowi wprowadzić wielkie zmiany w swoim życiu. Kiedy są gotowi wziąć odpowiedzialność za prawdziwych siebie. Pracuję z osobami na całym świecie dzięki nowym technologiom aby poprawić ich jakość życia, odnowić połączenie ze Źródłem , uzyskać i pomóc im zrozumieć po co tu są. Jaka jest droga i cel ich ziemskiej podróży. Skąd przychodzą i dokąd idą…

Czy jesteś gotowy napełnić swoje życie Miłością ???
Przypomnieć sobie, na nowo wykreować siebie bardziej pewnego i szczęśliwego?
Czy chcesz poprawić swoje życie uczuciowe, związek, relacje w rodzinie, firmie?
Mogę pokazać Ci i poprowadzić Cię. Wręczyć Ci narzędzia, które są niezbędne aby realizować swoje cele, marzenia i aspiracje. Masz siłę w sobie aby tworzyć życie w jakim chcesz być! Jestem tutaj aby pokazać Ci jak dotrzeć do źródła Twojej wewnętrznej mocy!

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej www.terapiamiloscia.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Fundacja Złota Jesień NIP:5223014668 REGON 1471933462, e-mail: wioletta@terapiamiloscia.pl

Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili mają prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Państwem, świadczeniu usług, jak również odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, na podstawie zgody i zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Państwa dane osobowe zbierane na niniejszej stronie internetowej możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie w/w Ustaw i Rozporządzeń mają Państwo prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  • do usunięcia danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły w Regulaminie 

Serdeczności 🙂