Terapia Miłością - "Serce pełne miłości jest początkiem wszystkiego" Wioletta Cichocka
Zapraszamy na sesje, warsztaty, relaks i wiele wiele więcej atrakcji do Lasu! Przyjedź, odśwież swoje ciało w otoczeniu czystej natury! Starlove House zaprasza!

Wioletta-Cichocka-Terapia-MilosciaI am here, to help you, create a connection between you, your heart and your soul to bring you a happy life. A harmonious link with your mind. I will help you, and guide you to find your inside potential. To help you use the abilities that you have. You can create your own life the way you want it. your life is full of possibilities.

I am a therapist. I read from the aura, morphogenetic field and tissues. And looking to the past and the future, I help you create you a better today. I practice an Energetic Heart method. It is very powerful. It is a power of heart and love that helps remove all fears. It allows working with aura, energetic template and communicating with the Source – the Creator. I use my empathy and natural abilities. It all comes from my heart. I am full of sensitivity. I do not judge but show the way and possibilities. The choice is yours.

I help my clients and during the session, communicate with Source through my heart. Sometimes we get to the every nook and cranny of the being. It is all to achieve the power, the health and the clearness here and now. I will help you find yourself to live a life you’ve always wanted. To live in love, understanding, happiness and accomplishment.

The clients start to work with me when they are ready to make huge modifications in their lives. When they are ready to shoulder the responsibility of their lives. Thanks to the newest technology, I work with people all around the word, to help them recreate the connection with Source, brighten their life quality, find help and tell them why they are here. What is the road and the destination of their temporal journey. Where are they from and where do they go…

Are you ready to fulfill your life with love?
Are you ready to create your new, confident and happy you?
Do you want to brighten your emotional life, relationships with your partner, family and friends?

I can show you haw. I will give you the tools that are essential to achieve your purposes, dreams and aspirations. You have a power to create your own perfect life. I am here to show you how to achieve this.

Wioletta Cichocka

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy przekazać informację na temat przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez Państwa na łamach strony internetowej www.terapiamiloscia.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Fundacja Złota Jesień NIP:5223014668 REGON 1471933462, e-mail: wioletta@terapiamiloscia.pl

Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili mają prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Państwem, świadczeniu usług, jak również odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania, na podstawie zgody i zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Państwa dane osobowe zbierane na niniejszej stronie internetowej możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofną zgodę, jeśli były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie w/w Ustaw i Rozporządzeń mają Państwo prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  • do usunięcia danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły w Regulaminie 

Serdeczności 🙂

 
Secured By miniOrange